Wijkraadleden

Wijkraad Hatertse Hei bestaat uit deze leden:

Stefan Sengers (voorzitter)
Andrea van der Leek (secretaris)
Maurice Custers (penningmeester)
Wilma Ewalds
Paulien Koppes
Hennie Snelders
Jo van der Zee

Bent u belangstellende voor het lidmaatschap van de Wijkraad Hatertse Hei? Nieuwe wijkraadleden zijn van harte welkom.

Neem bij belangstelling contact op via een e-mail naar info@hatertsehei.nl.

Na een kennismaking kan de Wijkraad u uitnodigen om een aantal wijkraadvergaderingen bij te wonen als aspirant-wijkraadlid. Daarna zal de wijkraad bij stemming beslissen over uw toelating als definitief wijkraadlid. Dergelijke bepalingen zijn vastgelegd in ons Huishoudelijk Reglement Wijkraad Hatertse Hei.

Comments are closed.