De Wijkraad

Bezigheden van de Wijkraad Hatertse Hei

De wijkraad vergadert ongeveer 5 maal per jaar. De wijkraadleden vergaderen dan met elkaar om bij te praten over de stand van zaken in de Hatertse Hei.

De wijkraad onderhoudt veel contacten met gemeente Nijmegen, woningcorporaties, politie, ondernemersvereniging OVHH enzovoort. De wijkraad gaat bij hen op bezoek, doet mee aan inspraaktrajecten en klankbordgroepen enz., of nodigt deze instanties uit bij een vergadering.

De wijkraad informeert bewoners waar mogelijk over de stand van zaken in de Hatertse Hei. Dit gebeurt o.a. door middel van eigen infobulletins en huis-aan-huisbrieven, de buurtsite www.mijnnijmegenzuid.nl, wijkbladen de Heistal en het Wijknieuws (initiatief OVHH), deze website en door openbare bewonersbijeenkomsten te organiseren.

Over de onderwerpen waar de wijkraad Hatertse Hei zich mee bezighoudt, leest u hier meer.

 

Comments are closed.